Свържете се с нас

Last updated: Jul 17, 2021

Уважаеми клиенти,

Тук имате възможност ни да изпратим съобщение.

Моля, обърнете внимание на работното ни време от събота до четвъртък между 9:00 и 20:00 часа и в петък между 11:00 и 20:00 часа.

Официален номер на лиценза за туризъм: 2544 - Ahmed Kamel mobile: 0020100083573
Email
res @ book -tour-egypt.com

Контакт по имейл:

info@book-tour-egypt.com или res@book-tour-egypt.com< br>